Member Login: Business(ประกาศงาน) Employee(ฝากประวัติ)

เว็บท่องเที่ยวไทย แนะนำที่พัก ร้านอาหาร เว็บบอร์ดท่องเที่ยว

งานว่าง Central Samui หางานบริษัท ปาล์ม โคโค มนตรา จำกัด
Wine Connection หางานสมุย Inkworld
  หางานสมุย

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

Salary: ตามตกลง    Apply: 1      กระบี่ Date: 02/05/2017 07:56
Store & Receiving Officer (Temp.)
-

Salary: ตามตกลง    Apply: 1      กระบี่ Date: 21/04/2017 07:30
พนักงานตรวจนับ,จัดเรียงสินค้า
ตรวจนับสินค้า,จัดเรียงสินค้า เช่น ล้อแม็ก,ยางรถยนต์ เป็นต้น
สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก.มานิตย์ เซ็นเตอร์แม็ก
วันจันทร์- เสาร์ เวลา 8.00-17.30 น.
หรือ ส่งประวัติมาที่ E-mail : nok.mcmphuket@gmail.com


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      กระบี่ Date: 21/03/2017 10:22
พนักงานสโตร์
พนักงานสโตร์

Salary: ตามตกลง    Apply: 1      กระบี่ Date: 09/11/2016 10:50
พนักงานคุมสต็อก
- จัดซื่อวัตถุดิบ และสินค้าที่รีสอร์ทต้องการ
- ตรวจและรับ เซ็คสินค้าในสต็อก
- บันทึกการรับสินค้าเข้า และสินค้าออก
- วางแผนและประเมินรายจ่ายของสินค้าที่ซื้อ
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องสต็อก
- ปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆที่ได้รับมอบหมาย


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      กระบี่ Date: 03/10/2016 10:09
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและคลังสินค้า
- จัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการที่ไดรับมอบหมายให้ทันต่อเวลา
- จัดหา Supplier จำหน่ายสินค้าและบริการโดยต่อรองราคาและเปรียบเทียบราคา เงื่อนไข
- จัดทำ Purchase Order ตามมาตรฐานบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ
- ตรวจรับสินค้า ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้าในคลังเป็นไปตามกฎกติการของบริษัทฯ
- ควบคุมและตรวจรับเอกสารประจำวันเช่น ใบเบิก, ใบคืน ฯลฯ
- ควบคุมและจัดเก็บสินค้าให้เป็นตามหมวดหมู่
- ตรวจนับสต๊อครายเดือน/6 เดือน/1 ปี
- บริหารการใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      กระบี่ Date: 07/09/2016 13:55
หัวหน้าส่วนคลังสินค้า Warehouse ,สโตร์ (ด่วนมาก)
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรือวัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้ อาจทำการจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อสะดวกในการตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าคงคลัง


Salary: 15,000 บาท    Apply: 2      กระบี่ Date: 26/08/2016 10:40
พนักงานจัดซื้อสินค้า
บริหารจัดการด้านสินค้า สั่งซื้อสินค้าให้ทันและตรงกับความต้องการ สรรหาสินค้าใหม่ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญหา ต่อรองราคาสินค้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน

Salary: 12,000 ขึ้นไป    Apply: 7      กระบี่ Date: 11/08/2016 09:00
พนักงานเดินบิล/ห่อของ
รับส่งเอกสารบริเวณหน้าร้าน บรรจุสินค้าลงหีบห่อ

Salary: 9,000 บาท    Apply: 50      กระบี่ Date: 01/08/2016 11:26
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / สโตร์
1. มีโบนัส
2. มีค่าครองชีพ
3. มีชุดยูนิฟอร์ม
4. มีอาหารฟรี 3 มื้อ


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      บ่อผุด,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 17/05/2016 13:14
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนและตรวจสอบการใชพื้นที่ที่จัดเก็บสินค้า
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า
3.ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่ง
สินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสินค้าและ
วัตถุดิบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมการตรวจนบั สินค้าคงคลงัของพนกังานข้ึน
สินค้า
7. บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงาน
ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา
9. มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกับผู้บังคับบัญชา
10. มีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานของหน่วยงาน
11. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 17/03/2016 10:49
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดต่อประสานงานด้านการขนส่งสินค้ากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและลูกค้า เพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ลูกค้า บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      หน้าเมือง,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 27/09/2015 13:17
หัวหน้าแผนกควบคุมรถขนส่ง (Dispatcher)
-

Salary: ตามตกลง    Apply: 1      หน้าทอน,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 24/07/2015 14:46
Store /Receive
-

Salary: ตามตกลง    Apply: 1      บ่อผุด,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 07/06/2015 08:53
เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์ ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ตกแต่งอาคารสถานที่ วินโดว์ จัดสินค้าให้เข้ากับเทศกาลงานต่างๆ

Salary: ตามตกลง    Apply: 3      บ่อผุด,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 13/05/2015 09:45
ผู้ช่วยคุมดูแลสต็อกสินค้า assistant stock control
- ดูแลระบบสต็อกได้
- สามารถจัดการระบบสินค้าผ่าน โปรแกรมสต็อกได้
- จัดการเอกสาร / แก้ไข / ดูแลสต็อกได้
- ตามเอกสารคุมสินค้าไม่ให้ผิดพลาด
- ทำงานคล่องตัว/ซื่อสัตย์/ขยัน
- มีสวัสดิการพนักงานให้
- ขอผู้ที่เดินทางมาทำงานสะดวกแถวพุทธมณฑลสายสอง


Salary: 9000+1000ค่าครองชีพ    Apply: 1      หน้าทอน,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 13/05/2015 09:45


กำลังแสดงข้อมูล <<ย้อนกลับ | ถัดไป>>  | หน้าสุดท้าย

SEARCH SAMUIJOB
For Job Position Business Name
 
 
Job Seekers
Jobs Category
Samui Job Location
Contact Information
- ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก)
- หางานเกาะสมุย
Business
- ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
- ค้นประวัติ / Resume Search
- ลงประกาศตำแหน่งงานสมุย
   สอบถามโทร:09-9894-0448, 09-5979-4561- General Engineer - กฎหมาย
- การตลาด - การตลาด
- กีฬาทางน้ำ ดำน้ำ - ขายและการตลาด
- คนสวน - คอมพิวเตอร์และไอที
- งานสายบันเทิง - จัดซื้อ/สโตร์
- ช่างเทคนิค - ทรัพยากรมนุษย์
- ทัวร์ ท่องเที่ยว - ธุรการ
- นวดและสปา - บริการลูกค้า
- บัญชี - ประชาสัมพันธ์
- ผู้จัดการ - ฝ่ายบุคคล
- Bo Phut(บ่อผุด)
- Nathon(หน้าทอน)
- Lipa Noi(ลิปะน้อย)
- Na Mueang(หน้าเมือง)
- Mae Nam(แม่น้ำ)
- Lamai(ละไม)
- Chaweng(เฉวง)
- Choeng mon(เชิงมนต์)
- Bangrak(บางรัก)
- Plailaem(ปลายแหลม)
 
สนใจลงประกาศงาน

Hotline. 09-5979-4561
info.samui2day@gmail.com
ข่าวสมุย/Samui News ท่องเที่ยวสมุย / Travel samui
Webboard Samui ที่พักสมุย
หางานสมุย ร้านอาหารสมุย
Samui Business Directory จองที่พักสมุย
 
  เกี่ยวกับเรา    ติดต่อลงโฆษณาลงกับสมุยทุเดย์    แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน    ติดต่อสอบถาม
Samui2day.com "Community and essential information in Koh Samui" / This website is displayed best Firefox,Chrome,Safari /1024x768