Member Login: Business(ประกาศงาน) Employee(ฝากประวัติ)

เว็บท่องเที่ยวไทย แนะนำที่พัก ร้านอาหาร เว็บบอร์ดท่องเที่ยว

งานว่าง Central Samui หางานบริษัท ปาล์ม โคโค มนตรา จำกัด
Wine Connection หางานสมุย Inkworld
  หางานสมุย

Chief Accountant
มีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีในธุรกิจโรงแรม อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร
มีทักษะในการตรวจสอบและควบคุมภายในธุรกิจโรงแรม
สามารถเซ็นรับรองผู้ทำบัญชีได้
มีทัศนะคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนสามารถท


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,ภูเก็ต Date: 28/09/2016 14:32
Shop Manager / Assistant Shop Manager
Enjoy your career with an attractive salary, guarantee service charge and alongside fringe benefits;
Guarantee Service Charge 5,000 Baht /month
Duty Meals
Staff Shuttle Bus (Phuket Town-Patong-Phuket Town)
6 Days off a month
6 Vacations a yeartion
13 Public Holidays a year
Internal & External Training
Uniforms


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 11/08/2016 09:02
ผู้จัดการสาขา (ภูเก็ต)
1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติในถูกต้องตามกระบวนการ
2.บริหารยอดขายให้ได้เป้าหมายตามนโยบาย
3.ดูแลความเรียบร้อยและทรัพย์สินในบริษัท
4.รายงานความผิดปรกติต่อผู้บริหาร
5.ควบคุมดูแลพฤติกรรมของพนักงานให้ประพฤติ และปฏิบัติงานตามขั้นตอน
6.บริหารจัดการระบบคล้งสินค้า สต๊อก ให้ถูกต้อง
7.ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ให้ถูกต้องตามวันเวลาที่กำหนด
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับหมาย


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 17/03/2016 10:49
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนและตรวจสอบการใชพื้นที่ที่จัดเก็บสินค้า
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า
3.ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่ง
สินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสินค้าและ
วัตถุดิบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมการตรวจนบั สินค้าคงคลงัของพนกังานข้ึน
สินค้า
7. บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงาน
ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา
9. มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกับผู้บังคับบัญชา
10. มีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานของหน่วยงาน
11. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 17/03/2016 10:49
ช่างติดตั้งแอร์รถยนต์(สาขา จ.ภูเก็ต)
ติดต่อแอร์รถยนต์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.โบนัสประจำปี
2.ปรับเงินประจำปี
3.เบี้ยขยัน
4.ค่าตำแหน่ง


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 21/01/2016 21:28
พนักงานขาย ประจำสาขาภูเก็ต
ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ โปรโมท สินค้า

Salary: 15,000บาท    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 14/01/2016 22:15
พนักงาน PC โฮมโปรภูเก็ตฉลอง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าทำงานล่วงเวลา


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 05/01/2016 20:56
Region Support(Administrator) ประจำศูนย์ตึกพีซีสุราษฎร์ธานี
- รับผิดชอบงานทางด้านธุรการและงานซ่อมบำรุงรักษา สาขาภายใต้ตอนบนประจำสังกัดที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลระบบงานจัดซื้อจัดซ่อม
- เดินทางตรวจเยี่ยมสาขา เพื่อดูแลความเรียบร้อยในสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการภาค


Salary: ตามตกลง    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 17/12/2015 07:03
ส่งเสริมการเกษตร ประจำสุราษฎร์ธานี
1.ให้คำปรึกษา, แนะนำ, พัฒนา, ดูแลและส่งเสริมการการใช้ปุ๋ยและพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร
2.ให้ความรู้ข้อมูลทางวิชาการกับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ


Salary: 15,000 - 20,000 บาท    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 08/12/2015 19:27
Specialist Engineer(สุราษฎร์ธานี)
- ดูแลพื้นที่ขายในเขตภาคใต้
- บริการข้อมูลเทคนิคสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- ลงพื้นที่แก้ปัญหาเทคนิค, ออกตลาด, ให้ความรู้ฝึกอบรมทีมขาย
- ออกแบบระบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า
สวัสดิการ : โบนัส , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ


Salary: 25,000-30,000 บาท    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 01/07/2015 10:17
กุ๊ก
ประกอบอาหารให้ลูกค้า

Salary: 9000-12000    Apply: 2      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 12/12/2014 13:59
Night Receptionist
ทำงานกะกลางคืน ตอนรับลูกค้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปิดรอบ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Salary: 9000-13000    Apply: 1      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 12/12/2014 13:56
Receptionist/GSA
ต้อนรับลูกค้า เช้คอืน เช็คเอาส์ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Salary: 9000-13000    Apply: 2      เชิงมนต์,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี Date: 12/12/2014 13:53


กำลังแสดงข้อมูล <<ย้อนกลับ | ถัดไป>>  | หน้าสุดท้าย

SEARCH SAMUIJOB
For Job Position Business Name
 
 
Job Seekers
Jobs Category
Samui Job Location
Contact Information
- ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก)
- หางานเกาะสมุย
Business
- ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
- ค้นประวัติ / Resume Search
- ลงประกาศตำแหน่งงานสมุย
   สอบถามโทร:09-9894-0448, 09-5979-4561- General Engineer - กฎหมาย
- การตลาด - การตลาด
- กีฬาทางน้ำ ดำน้ำ - ขายและการตลาด
- คนสวน - คอมพิวเตอร์และไอที
- งานสายบันเทิง - จัดซื้อ/สโตร์
- ช่างเทคนิค - ทรัพยากรมนุษย์
- ทัวร์ ท่องเที่ยว - ธุรการ
- นวดและสปา - บริการลูกค้า
- บัญชี - ประชาสัมพันธ์
- ผู้จัดการ - ฝ่ายบุคคล
- Bo Phut(บ่อผุด)
- Nathon(หน้าทอน)
- Lipa Noi(ลิปะน้อย)
- Na Mueang(หน้าเมือง)
- Mae Nam(แม่น้ำ)
- Lamai(ละไม)
- Chaweng(เฉวง)
- Choeng mon(เชิงมนต์)
- Bangrak(บางรัก)
- Plailaem(ปลายแหลม)
 
สนใจลงประกาศงาน

Hotline. 09-5979-4561
info.samui2day@gmail.com
ข่าวสมุย/Samui News ท่องเที่ยวสมุย / Travel samui
Webboard Samui ที่พักสมุย
หางานสมุย ร้านอาหารสมุย
Samui Business Directory จองที่พักสมุย
 
  เกี่ยวกับเรา    ติดต่อลงโฆษณาลงกับสมุยทุเดย์    แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน    ติดต่อสอบถาม
Samui2day.com "Community and essential information in Koh Samui" / This website is displayed best Firefox,Chrome,Safari /1024x768